Fakta

Matematik på gulvet

Hvor mange elever er der på skolen?

Undervisningsministeriet laver løbende en opdatering over, hvor mange elever der er på den enkelte folkeskole.

Klik på linket og se, hvor mange elever der er på Kasperskolen.

Undervisningsministeriets statistik for Kasperskolen

Hvordan klarer eleverne sig ved afgangsprøven i 9. klasse?

Undervisningsministeriet laver hvert år en opgørelse over karaktererne ved afgangsprøverne i 9. og 10. klasse.

Opgørelsen viser bl.a. karaktergennemsnit og karakterfordeling for eleverne for det seneste skoleår.

Klik på linket og se karaktererne ved afgangsprøverne på Kasperskolen.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Hvor mange starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse?

Undervisningsministeret laver en statistik, som viser, hvor mange elever der starter på en ungdomsuddannelse, efter skolen er afsluttet. 

Overgang til uddannelse tre måneder efter afslutning af grundskolens 9. klasse

Kvalitetsrapporter

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år behandle en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen.

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gøres status hvert år.

Kvalitetsrapporten indeholder:

  • En beskrivelse af skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
  • En vurdering af niveuaet af niveauet på skolen.
  • En opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for kasperskolen 2019

Kvalitetsrapport for Kasperskolen 2018

Kvalitetsrapport for Kasperskolen 2017

Kvalitetsrapport for Kasperskolen 2016

Se kvalitetsrapporterne for alle skolerne i Ballerup Kommune her